- Ogłoszenie wyników z dnia 25.01.2018r do ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 22-12-2017 r.

 (Przedmiotem zamówienia jest forwarder):

Wpłynęły trzy oferty,  największą liczbę punktów uzyskała oferta firmy: Forex Polska Sp. z o.o.

Do realizacji przyjęto ofertę Forex Polska Sp. z o.o.

 

 

 

- Ogłoszenie wyników z dnia 25.04.2018r do ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 23-03-2018r.

 (Przedmiotem zamówienia jest charwester):

Wpłynęły dwie oferty,  największą liczbę punktów uzyskała oferta firmy: Forex Polska Sp. z o.o.

Do realizacji przyjęto ofertę Forex Polska Sp. z o.o.