ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia
22-12-2017 r.

 Przedmiotem zamówienia jest forwarder

 Nazwa i adres zamawiającego:

 Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy                                       

 Falco Henryk Słowikowski                                                               

 ul. Olsztyńska 11f

 12-122 Jedwabno  

 tel. +48 606 372 696

 Adres dostawy:

 Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy                                       

 Falco Henryk Słowikowski                                                               

 ul. Olsztyńska 11f

 12-122 Jedwabno  

 Tryb udzielenia zamówienia:

 Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzająca Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020
w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinasowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

 Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 22-12-2017 r.

 Termin składania ofert: 23-01-2018r. do godziny 15.00

 Opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa forwarder.

 

Pełna treść zapytania: Zapytanie Ofertowe Forwarder

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO FORMULARZ OFERTY

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia
23-03-2018 r.

 Przedmiotem zamówienia jest charwester

 Nazwa i adres zamawiającego:

 Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy                                       

 Falco Henryk Słowikowski                                                               

 ul. Olsztyńska 11f

 12-122 Jedwabno  

 tel. +48 606 372 696

 Adres dostawy:

 Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy                                       

 Falco Henryk Słowikowski                                                               

 ul. Olsztyńska 11f

 12-122 Jedwabno  

 Tryb udzielenia zamówienia:

 Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzająca Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020
w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinasowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

 Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 23-03-2018r.

 Termin składania ofert: 24-04-2018r. do godziny 24.00

 Opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa charwester.

 

Pełna treść zapytania: Zapytanie Ofertowe charwester wraz z załącznikiem.