Wykonujemy wszelkie prace od momentu przygotowania gleby pod odnowienie obejmujące:

 

1. Przygotowanie gleby

 

2. Grodzenie upraw

 

3. Zalesienia, odnowienia

 

4. Ochrona lasu

 

5. Czyszczenie wczesne, czyszczenie późne

 

6. Trzebież wczesna pozytywna, trzebież późna pozytywna

 

7. Cięcia ręczne


Kontakt:

( +48 )  89 621 3318